All Systems Operational

About This Site

This is SHOPLINE's status page, where you can get updates on how our systems are doing. If there are interruptions to service, we will post a note here. If you are experiencing any issues with SHOPLINE, don't hesitate to get in touch with us at support@shoplineapp.com and we'll get back to you as soon as we can.

這是 SHOPLINE 系統狀況頁面,從這裡你可以得知不同服務的運作狀況和預期的維護訊息。

这是 SHOPLINE 系统状况页面,从这里你可以得知不同服务的运作状况和预期的维护讯息。

หน้านี้แสดงสถานะของระบบ SHOPLINE ซึ่งร้านค้าสามารถตรวจสอบสถานะของระบบได้ที่นี่ หากพบว่ามีระบบขัดข้องต่อการให้บริการ เราจะมีการอัปเดตสถานะไว้ที่นี่ ทั้งนี้หากร้านค้าพบปัญหาระหว่างการใช้งานบนระบบ SHOPLINE สามารถติดต่อได้ที่ support@shoplineapp.com และทีมงานจะรีบติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

Đây là trang trạng thái của SHOPLINE, nơi cập nhật thông tin về tình hình hoạt động của hệ thống. Nếu hệ thống có bất cứ gián đoạn nào, chúng tôi sẽ thông báo tại đây. Nếu bạn đang gặp bất kỳ sự cố nào với SHOPLINE, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@shoplineapp.com, chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn ngay khi có thể.

SHOPLINE Storefront Operational
SHOPLINE Admin Panel Operational
SHOPLINE POS Operational
SHOPLINE Social Commerce Operational
SHOPLINE Live Operational
Facebook Live Operational
Message Center Operational
SHOPLINE OpenAPI Operational
SHOPLINE Shoplytics Operational
SHOPLINE Logistics Operational
[Singapore] SHOPLINE Logistics Operational
[Malaysia] SHOPLINE Logistics Operational
[Taiwan] SHOPLINE Logistics Operational
[Hong Kong] SHOPLINE Logistics Operational
[CHINA] SHOPLINE Logistics Operational
[Thailand] SHOPLINE Logistics Operational
[Vietnam] SHOPLINE Logistics Operational
SHOPLINE Payments Operational
[Hong Kong] SHOPLINE Payments - Credit Card Operational
[Hong Kong] SHOPLINE Payments - Alipay Operational
[Malaysia] SHOPLINE Payments - FPX Operational
[Malaysia] SHOPLINE Payments - Credit Card Operational
[Singapore] SHOPLINE Payments Operational
[Taiwan] SHOPLINE Payments - Credit Card 信用卡 Operational
[Taiwan] SHOPLINE Payments - Bank Transfer 虛擬 ATM 轉帳 Operational
Third Party Logistics Operational
[Hong Kong] Alfred 智能櫃 Operational
[Hong Kong] SF Express 順豐物流 Operational
[Taiwan] 7-11 B2C 大宗寄件 Operational
[Taiwan] 7-11 C2C 交貨便 Operational
[Taiwan] 7-11 跨境物流 Operational
[Taiwan] Family Mart 全家 B2C 大宗寄件 Operational
[Taiwan] Family Mart 全家 C2C 交貨便 Operational
[Taiwan] T-cat 黑貓宅急便 Operational
Third Party Payments Operational
Stripe Operational
PayPal Operational
[Hong Kong] Alipay Operational
[Hong Kong] HSBC FPS Operational
[Hong Kong] PayMe for Business‎ Operational
[Hong Kong] AsiaPay Operational
[Malaysia] Stripe - FPX Operational
[Malaysia] Razer Pay-FPX Operational
[Malaysia] Razer Pay-Credit Card Operational
[Singapore] Paynow Operational
[Taiwan] Taishin Bank 台新銀行 Operational
[Taiwan] SinoPac 永豐銀行 Operational
[Taiwan] ECPay 綠界科技 Operational
[Taiwan] O'Pay 歐付寶 Operational
[Taiwan] LINE Pay Operational
[Thailand] Omise Operational
[Philippines] Dragonpay Operational
Payment Network Operational
Mastercard Operational
VISA Operational
JCB Operational
American Express Operational
Third Party Integration Operational
Facebook Operational
Instagram Operational
WhatsApp Business Operational
TikTok Operational
LINE Operational
Third Party Apps Operational
Third Party Domain Hosting Services ? Operational
GoDaddy Operational
Hosting Speed Operational
OpenSRS Operational
Shinjiru Operational
Namecheap Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Past Incidents
Oct 6, 2022
Resolved - 已排除問題
Oct 6, 19:33 HKT
Identified - 目前監控到部分 SL Payment 信用卡交易失敗,建議用戶可以先切換其他付款方式供客人使用。
技術團隊尚在與金流單位確認中。

Oct 6, 19:13 HKT
Oct 5, 2022

No incidents reported.

Oct 4, 2022

No incidents reported.

Oct 3, 2022

No incidents reported.

Oct 2, 2022

No incidents reported.

Oct 1, 2022

No incidents reported.

Sep 30, 2022
Resolved - This incident has been resolved.
Sep 30, 15:16 HKT
Identified - 目前商店後台發生載入緩慢,或無法正常載入之情況,問題已在排查中。
Sep 30, 15:11 HKT
Sep 29, 2022

No incidents reported.

Sep 28, 2022

No incidents reported.

Sep 27, 2022

No incidents reported.

Sep 26, 2022

No incidents reported.

Sep 25, 2022

No incidents reported.

Sep 24, 2022

No incidents reported.

Sep 23, 2022

No incidents reported.

Sep 22, 2022

No incidents reported.